Abacus_logo

Przykładowe ceny

Wynagrodzenie za usługi opracowywane jest w formie indywidualnej oferty. W zależności od rodzaju usługi, może być ono ustalone jako płatne miesięcznie, ryczałtowo lub wg stawki godzinowej. Szczegóły dotyczące wynagrodzenia ustalamy na spotkaniu z Państwem.

DEFINICJE (o ile co innego nie wynika z kontekstu):

 • biuro - oznacza Biuro Usług Księgowych Abacus
 • zapis księgowy - dekret/zapis w ramach prowadzonych ewidencji księgowych

Przykładowe ceny1:

1. Wynagrodzenie w ramach podstawowej obsługi księgowej i kadrowo-płacowej:

 • Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów - wynagrodzenie miesięczne ustalane jest indywidualnie biorąc pod uwagę ilość zapisów księgowych w miesiącu, ilość prowadzonych ewidencji księgowych oraz Państwa wymagania. Punktem wyjścia do ustalenia wynagrodzenia jest ilość zapisów księgowych w miesiącu. Przykładowo:
  Ilość zapisów księgowych Cena
  do 10 od 120 zł
  do 20 od 200 zł
  do 50 od 350 zł
  do 100 od 450 zł
  każde następne 50 90 zł
 • Prowadzenie ksiąg handlowych - wynagrodzenie miesięczne ustalane jest indywidualnie biorąc pod uwagę ilość zapisów księgowych w miesiącu, formę przekazywania danych (wyciągi bankowe, raporty kasowe, raporty sprzedaży), ilość i wielkość dodatkowych ewidencji (modułów) księgowych, specyfikę planu kont, charakter branży, oraz Państwa wymagania. Punktem wyjścia do ustalenia wynagrodzenia jest ilość zapisów księgowych w miesiącu. Przykładowo:
  Ilość zapisów księgowych Cena
  do 10 od 420 zł
  do 20 od 500 zł
  do 50 od 650 zł
  do 100 od 900 zł
  każde następne 50 200 zł
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych i rozliczeń - w wysokości wynagrodzenia odpowiadającego wynagrodzeniu za usługi księgowe za m-c grudzień roku, za który sporządzane jest sprawozdanie
 • Podstawowa obsługa płacowa pracownika niezależnie od formy zatrudnienia - 45 zł za osobę za miesiąc
 • Podstawowa obsługa kadrowa - 45 zł za osobę za miesiąc
 • Opłata za rozliczenia roczne pracowników - w wysokości 50% kwoty wynagrodzenia za obsługę płacową pracownika za ostatni miesiąc roku, za który dokonywane jest rozliczenie.

2. Wynagrodzenie w ramach dodatkowej obsługi księgowej i kadrowo-płacowej:

 • Za dodatkowe usługi księgowe - negocjowane indywidualnie w zależności od Państwa potrzeb i wkładu czasu pracy biura w cenie równej:
  Czas pracy biura Cena
  1/2 godziny 35 zł
  1 godzina 65 zł
  3 godziny 189 zł
  za każdą następną godzinę 60 zł
  lub ustalone jest w formie jednorazowego ryczałtu za wykonaną usługę bądź stanowi ryczałt miesięczny do umowy na usługi księgowe.
 • Za dodatkowe usługi płacowe i usługi kadrowe:
  • rozszerzenie pakietu podstawowego kadrowego o dodatkowy - cena łączna 60 zł za osobę za miesiąc
  • rozszerzenie pakietu podstawowego płacowego o dodatkowy - cena łączna 60 zł za osobę za miesiąc
 • Za inne usługi płacowe nie objęte pakietem podstawowym oraz dodatkowym rozszerzonym:
  Czas pracy biura Cena
  1/2 godziny 35 zł
  1 godzina 65 zł
  3 godziny 189 zł
  za każdą następną godzinę 60 zł*
  *Za każdą następną godzinę pracy biura cena wynosi 60 zł, przy czym za:
  • sporządzenie korekty list płac z przyczyn leżących po stronie pracownika/pracodawcy oraz innych związanych z tym dokumentów: opłata ryczałtowa, jednorazowa - od 80 zł do 150 zł za każdą z korekt. Kwota zostanie każdorazowo ustalona z Państwem przed wykonaniem usługi.
  • korekty deklaracji ZUS i list płac w związku z otrzymanymi z ZUS informacjami o przekroczeniach podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w latach poprzednich (z przyczyn nie leżących po stronie biura): opłata ryczałtowa od 80 do 150 zł za każdą z korekt. Kwota zostanie każdorazowo ustalona z Państwem przed wykonaniem usługi.
  • Występowanie (na życzenie Państwa) do ZUS o interpretację przepisów - od 80 do 150 zł za napisanie pisma. Kwota zostanie każdorazowo ustalona z Państwem przed wykonaniem usługi.
 • Za inne usługi kadrowe nie objęte pakietem podstawowym oraz dodatkowym rozszerzonym:
  Czas pracy biura Cena
  1/2 godziny 35 zł
  1 godzina 65 zł
  3 godziny 189 zł
  za każdą następną godzinę 60 zł

3. Wynagrodzenie za porady i konsultacje oraz inne usługi księgowe:

 • Porady i konsultacje księgowe - negocjowane indywidualnie w zależności od Państwa potrzeb i wkładu czasu pracy biura w cenie równej:
  Czas pracy biura Cena
  1/2 godziny 35 zł
  1 godzina 65 zł
  3 godziny 189 zł
  za każdą następną godzinę 60 zł
  lub ustalone jest w formie jednorazowego ryczałtu za wykonaną usługę bądź stanowi ryczałt miesięczny do umowy na usługi księgowe.
 • Za inne usługi księgowe pobierana jest opłata w wysokości:
  • wsparcie przy rejestracji działalności lub zmianach w rejestracji w urzędach rejestrowych - opłata ryczałtowa jednorazowa - od 100 zł do 200 zł
  • złożenie i odbiór dokumentów w urzędach (KRS, US, ZUS, Urząd Statystyczny, Urząd Celny) - 20 zł.
  Zakres czynności jest każdorazowo ustalony z Państwem przed ich wykonaniem bądź przed podpisaniem umowy.

4. Wynagrodzenie za usługi prowadzenia wirtualnego biura:

Usługi podstawowe z zakresu prowadzenia wirtualnego biura, w tym:

 • wirtualny adres - 99 zł za miesiąc,
 • wirtualny adres i sekretariat - 199 zł za miesiąc, przy czym za wysyłkę poczty i przesyłek kurierskich pobierana jest opłata wg. cennika Poczty Polskiej i/lub firmy kurierskiej, a za wysyłkę dodatkową, poza terminami z umowy, opłata wynosi 3 zł (plus opłata pocztowa/kurierska). W przypadku zlecenia wyrobienia wizytówek i pieczątek opłata pobierana jest z góry według cennika wykonawcy,
 • za usługi z zakresu wirtualnego marketingu - każdy projekt będzie podlegał indywidualnej wycenie, która zawierać będzie zakres prac, liczbę godzin, termin wykonania oraz cenę do zapłaty.
  Cennik stron WWW

Usługi dodatkowe z zakresu prowadzenia wirtualnego biura, w tym:

 • wsparcie przy tworzeniu prezentacji multimedialnych (wirtualny marketing) - wycenione w zależności od czasu pracy biura i zakresu prac w oparciu o stawki godzinowe:
  Czas pracy biura Cena
  1/2 godziny 30 zł
  1 godzina 55 zł
  3 godziny 149 zł
  za każdą następną godzinę 45 zł

5. Inne opłaty

Wynagrodzenie stanowią ponadto inne opłaty wynikające z refakturowania poniesionych kosztów wysyłki listami poleconymi korespondencji do pracowników i/lub stosownych urzędów, opłat za udzielone pełnomocnictwa - wg. opłaty urzędowej plus 3 zł za dokument. Koszty te są każdorazowo uzgodnione z Państwem przed ich poniesieniem lub przy podpisaniu umowy.

Odbiór dokumentów księgowych i kadrowo-płacowych przez biuro - do 3 razy w miesiącu - zawarty jest w cenie usługi, za każdy dodatkowy odbiór cena wynosi 10 zł. Koszty te są każdorazowo uzgodnione z Państwem przed ich poniesieniem lub przy podpisaniu umowy.

Za każdy wyjazd (na Państwa zlecenie) w związku ze świadczeniem dodatkowych usług księgowych, porad i konsultacji księgowych pobierana jest opłata w wysokości 10 zł (teren miasta Warszawy). Za wyjazd poza teren miasta Warszawy pobierana jest opłata wg. ilości przejechanych kilometrów i stawki 0,8358 za 1 km lub wg faktycznie poniesionych wydatków udokumentowanych rachunkami. Koszty te są każdorazowo uzgodnione z Państwem przed ich poniesieniem lub przy podpisaniu umowy.

Inne czynności księgowe, kadrowo-płacowe oraz inne z zakresu wykonywania usług wirtualnego biura i marketingu, które nie są objęte indywidualną ofertą będą przedmiotem osobnych ustaleń i zostaną objęte odrębnym wynagrodzeniem.

1 - podane ceny są cenami netto, mają charakter orientacyjny i mogą podlegać negocjacji; oferta ważna jest do 31.03.2014r.Kontakt

Biuro Usług Księgowych Abacus s.c.
Grażyna & Wojciech Karczmarczyk
ul. Lucerny 40
04-687 Warszawa-Wawer

Godziny pracy:
pon - pt: 9-16

e-mail:
tel: 22 815 80 60
fax: 22 815 80 61

Formularz kontaktowy
Mapa


Aktualności

Wszystkie informacje


Strona główna
| Kontakt | Polityka prywatności | Mapa strony
© 2013 Biuro Usług Księgowych Abacus

Statystyki, katalog stron www, dobre i ciekawe strony internetowe katalog stron KPS.PL